KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z którym językiem utożsamisz porządek, precyzję i profesjonalizm? Niemiecki – tylko on sprawia, że uczysz się nie tylko logicznych zasad budowania wypowiedzi, ale i zyskujesz kompetencje wysoko cenione w świecie biznesu.

Jeśli szukasz możliwości nauki języka niemieckiego w Bydgoszczy, nasza szkoła zapewni Ci ku temu doskonałe warunki. Nasza siedziba mieści się w samym centrum miasta, ale z przyjemnością organizujemy kursy także w innych lokalizacjach. Dzięki temu, że jesteśmy miłośnikami tego języka oraz oddanymi pracy nauczycielami, pomożemy Ci poznać i zgłębić język niemiecki w Bydgoszczy.

Zajęcia prowadzone metodą bezpośrednią w całości w języku  niemieckim – dzięki czemu język ten staje się coraz bliższy i coraz bardziej zrozumiały dla słuchacza. Lekcje prowadzone są dynamicznie i aktywnie  co daje najwyższy stopień koncentracji przez całe zajęcia. Kursanci poznają nowy materiał i nieustannie konwersują z lektorem, który koryguje na bieżąco ich błędy. W trakcie zajęć kursanci wyrabiają w sobie nawyk myślenia w języku obcym a przede wszystkim zdobywają umiejętność poprawnego mówienia z użyciem bogatego słownictwa, co jest podstawą swobodnej konwersacji. Część zajęć przeznaczona jest także na czytanie, pisanie (dyktanda) i gramatykę. Dzięki tak usystematyzowanej metodzie uczeń uczy się w 4-krotnie krótszym czasie z zachowaniem 4 etapów naturalnej nauki.

KURSY METODĄ BEZPOŚREDNIĄ

Direktes Deutsch

1. Poziom 1 (A1)
Na kursie nauczysz się posługiwać 527 słowami.

Gramatyka i leksyka m.in.:

 • zaimki osobowe
 • kolejność wyrazów w zdaniu
 • przeczenia
 • określenie położenie
 • liczebniki
 • podstawowe działania matematyczne
 • cechy charakteru
 • dzielenie i mnożenie
 • liczba mnoga rzeczownika
 • alfabet i literowanie imion
 • zaimek dzierżawczy
 • określanie czasu
 • rzeczownik w celowniku
 • okreslenie położenia
 • zawody
 • zwierzęta

2. Poziom 2 (A1)
Na kursie nauczysz się posługiwać 540 słowami.

 • Gramatyka i leksyka m.in.:
 • określenie przeciwieństwa
 • synonimy
 • następstwo czynności
 • czasowniki rozdzielnie złożone
 • odmiana czasowników z przegłosem
 • zaimki wskazujące
 • części ciała
 • pory roku
 • miesiące
 • data
 • liczebniki porządkowe
 • określenie pory dnia
 • zjawiska pogodowe
 • czasowniki modalne müssen, wollen, mögen
 • narodowości
 • położenia geograficzne
 • konstrukcje bezokolicznikowe

3. Poziom 3 (A2)
Na kursie nauczysz się posługiwać 445 słowami.

Gramatyka i leksykam.in.:

 • czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
 • czasowniki modalne dürfen, sollen
 • określanie ceny
 • mieszkanie
 • zdrowie
 • czasowniki zwrotne
 • określanie początku i końca danej czynności
 • rytm dnia
 • czynności codzienne w wypowiedziach
 • konstrukcja z dass
 • materiały, kultura i sztuka
 • czas przyszły Futur I

4. Poziom 4 (A2)
Na kursie nauczysz się posługiwać 511 słowami.

Gramatyka i leksykam.in.:

 • obowiązki domowe
 • ubrania
 • konstrukcje z zu
 • opis wyglądu
 • porówniania
 • czasownik kennen lernen
 • zdrowie u lekarza
 • rodzaje sklepów
 • stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • czas przeszły Präteritum
 • czasowniki regularne i nieregularne
 • czas Perfekt
 • trzy formy czasownika

5. Poziom 5 (B1)
Na kursie nauczysz się posługiwać 503 słowami.

Gramatyka i leksyka m.in.:

 • czas Perfekt kontynuacja
 • zdania względne
 • czasownik lassen
 • ćwiczenia w opowiadaniu historyjek
 • formy spędzania wolnego czasu
 • urozmaicanie wypowiedzi poprzez używanie synonimów
 • małżeństwo
 • praca
 • konstrukcje z użyciem m.in. sehen, wymagające Infinitiv ohne zu

6. Poziom 6 (B2)
Na kursie nauczysz się posługiwać 628 słowami.

Gramatyka i leksyka m.in.:

 • określanie zachowań i umiejętność omawiania ich
 • czas Plusquamperfekt
 • strona bierna
 • ekologia
 • zwroty idiomatyczne
 • przysłowia
 • zdania warunkowe rzeczywiste
 • tryb przypuszczający
 • zagadnienia związane z podróżowaniem i osobowością ludzką
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnej opinii
 • zdania warunkowe nierzeczywiste
 • gdybanie o przeszłości