Nauka hiszpańskiego

Obecnie językiem hiszpańskim jako językiem ojczystym posługuje się około 650 milionów ludzi na siedmiu kontynentach! Nauka hiszpańskiego  – drugiego z najpowszechniejszych języków na Ziemi –  w naszej szkole, to poznawanie gorącego hiszpańskiego  świata językowego u samego źródła!  

Sposób nauki języka oparty na metodzie bezpośredniej  to aktywny udział kursantów w konwersacji, odpowiadanie na pytania z wykorzystaniem słownictwa przyswojonego na zajęciach i szybkie efekty nauki w postaci płynnie mówiących uczniów! Metoda ta jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które w krótkim czasie chcą nauczyć się języka, efektywnie poszerzyć swoje słownictwo i wyeliminować strach i barierę przed posługiwaniem się językiem obcym. Dzięki intensywnym, ale jednocześnie przyjaznym zajęciom, kursanci szybko rozwijają się językowo, osiągając znaczne postępy w krótkim czasie. Dynamiczna forma i zakres zajęć aktywizują kursantów, dzięki czemu korzystają oni z nich z pełnym zaangażowaniem, przyswajając z łatwością omawiany materiał.

85% lekcji przeznaczone jest na konwersacje w języku obcym zaś pozostałe 15% na czytanie, pisanie i gramatykę. Dzięki tak rozplanowanemu materiałowi uczeń uczy się w 4-krotnie krótszym czasie z zachowaniem 4 etapów naturalnej nauki.

KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

1. Poziom 1 (A1)
Na kursie nauczysz się posługiwać 450 słowami.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • czasowniki „ser” i „estar”
 • rodzajniki, przymiotniki
 • przyimki
 • zaimki nieokreślone
 • liczba mnoga
 • liczebniki
 • czas teraźniejszy.

2. Poziom 2 (A1)
Na kursie nauczysz się posługiwać 900 słowami.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • formy porównawcze
 • fonetyka
 • przysłówki
 • rodzaj żeński
 • synonimy i antonimy
 • tryb rozkazujący
 • czas teraźniejszy i czasowniki zwrotne.

3. Poziom 3 (A2)
Na kursie nauczysz się posługiwać 1300 słowami.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • przyimki
 • estar+gerundio
 • wyrażenia w formie bezosobowej
 • tener+que+bezokolicznik
 • ir+bezokolicznik
 • czasowniki zwrotne.

4. Poziom 4 (A2)
Na kursie nauczysz się posługiwać 1600 słowami.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • formy nieokreślone
 • czasy przeszłe: pretérito perfecto, pretérito imperfecto i pretérito indefinido
 • formy porównawcze
 • zaimki osobowe w dopełnieniu
 • formy zaimkowe.

5. Poziom 5 (B1)
Na kursie nauczysz się posługiwać 2200 słowami.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • współzależność pomiędzy czasami przeszłymi
 • przyimki z zaimkami
 • pretérito pluscuamperfecto
 • czasowniki opisujące zmianę stanu
 • parafrazy
 • wyrażanie przyimkowe
 • futuro imperfecto
 • spójniki.