NAUKA ANGIELSKIEGO

 

Metoda bezpośrednia

Sposób nauki języka obcego oparty na konwersacji i wysokiej aktywności kursantów znany jest powszechnie jako metoda bezpośrednia. Sekretem metody jest umiejętne zmotywowanie kursantów do mówienia, uczestniczenia w dialogach i odpowiadania na pytania z wykorzystaniem słownictwa przyswojonego na zajęciach. Intensyfikacja mówienia przekłada się bezpośrednio na wymierne efekty nauki, co potwierdza zarówno ponad stuletnia tradycja tej metody, jak również jej mierzalne rezultaty w postaci płynnie mówiących uczniów. Direct English to optymalny program, dzięki któremu można od podstaw nauczyć się języka obcego, udoskonalić jego znajomość, jak i pokonać bariery związane z mówieniem (szczególnie nieśmiałość, czy obawę przed popełnianiem błędów).

Prowadzenie zajęć

Zajęcia prowadzone w myśl metody odbywają się w języku, którego uczą się kursanci – dzięki temu język angielski obcy staje się bliski uczniom, a przez to bardziej przyjazny i motywujący do aktywności. Materiał realizowany podczas zajęć jest tak skomponowany, że kolejne etapy nauki ściśle się ze sobą wiążą, co pozwala przyswoić sobie bogate słownictwo i poprawne konstrukcje. Lekcje prowadzone są bardzo aktywnie – kursanci poznają nowy materiał i nieustannie konwersują z lektorem, który na bieżąco koryguje pojawiają się błędy. W trakcie zajęć kursanci wyrabiają w sobie silny nawyk poprawnego mówienia z użyciem bogatego słownictwa, co jest podstawą swobodnej konwersacji. Całość metody i prowadzenia zajęć jest uporządkowana i pozwala na osiągnięcie olbrzymich postępów w nauce w krótkim czasie.

Zalety metody

Nauka angielskiego metodą bezpośrednią jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które w krótkim czasie chcą nauczyć się języka, efektywnie poszerzyć swoje słownictwo i wyeliminować błędy komunikacyjne. Dzięki intensywnym, ale jednocześnie przyjaznym zajęciom, kursanci rozwijają się językowo w tak szybkim tempie, że z lekcji na lekcję obserwują postępy. Metoda bezpośrednia pozwala uczniom pokonać nieśmiałość przed mówieniem w obcym języku, czy skrępowanie wynikające ze stresu podczas rozmaitych rozmów. Forma i zakres zajęć aktywizują kursantów, dzięki czemu korzystają oni z nich efektywnie oraz z pełnym zaangażowaniem.

KURSY METODĄ BEZPOŚREDNIĄ

Direct Method

1. Poziom 1 (A1)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości, co najmniej 700 słów.

Gramtyka:

 • to be
 • plural
 • to have
 • there is
 • present continuous
 • present simple
 • some & any
 • countable & uncountable
 • infinitive & gerund

2. Poziom 2 (A1/A2)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości kolejnych 1400 słów.

Gramtyka:

 • comparative&superlative
 • pastsimple
 • futuresimple
 • irregular verbs
 • must&have to
 • first conditional
 • past participle
 • present perfect
 • irregular verbs
 • be going to
 • would like
 • so&not
 • be able to

3. Poziom 3 (A2)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 2200 słów.

Gramtyka:

 • second conditional
 • reflexive pronouns
 • modals
 • past continuous
 • passive voice
 • future continuous
 • imperative
 • short answers
 • questiontags
 • so& neither/nor
 • used to
 • had better
 • present perfect continuous

4. Poziom 4 (B1)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 3000 słów.

Gramtyka:

 • pastperfect
 • reported speech
 • 3rd conditional
 • mixed conditionals
 • reported speech questions
 • expressing ability inthepast
 • have sthdone
 • be about+ infinitive
 • should have bought
 • be+ infinitive

5. Poziom 5 (B1)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości kolejnych 3600 słów.

Gramtyka:

 • future perfect
 • relativepronouns
 • identifyingand non-identifying
 • relative clauses
 • wish
 • verbs + gerundorinfinitive
 • pastperfectcontinuous
 • future perfectcontinuous
 • inversion
 • articles

6. Poziom 6 (B2)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 4350 słów.

Gramtyka:

 • idioms
 • travelling
 • environmentandpollution
 • crime
 • Internet and computers
 • media
 • food and cooking
 • politics
 • relationships
 • health
 • houses
 • money

7. Poziom 7 (C1)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości ponad 900 słów

Gramtyka: Książka nie skupia się na gramatyce praktycznej języka, ponieważ na tym poziomie zaawansowania przyjmuje się, iż studenci mają już opanowane podstawowe reguły gramatyczne.

8. Poziom 8 (C2)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości ponad 900 słów

Gramtyka: Książka nie skupia się na gramatyce praktycznej języka, ponieważ na tym poziomie zaawansowania przyjmuje się, iż studenci mają już opanowane podstawowe reguły gramatyczne.

KURSY DLA NASTOLATKÓW
Metodą bezpośrednią

1. Poziom 1 (A1)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 870 słów.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • to be & to have
 • przedimki
 • liczba mnoga
 • zaimki dzierżawcze
 • czas teraźniejszy ciągły
 • liczebniki
 • can
 • some & any
 • czas teraźniejszy prosty
 • policzalne & niepoliczalne
 • have got
 • godziny

2. Poziom 2 (A2)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 2190 słów.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych: stopniowanie przymiotników

 • czas przeszły
 • czas przyszły
 • must & have to
 • present perfect
 • be going to
 • would like
 • tryb warunowy 1 & 2
 • be able to

3. Poziom 3 (B1)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 3580 słów.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • zaimki zwrotne
 • strona bierna
 • czasowniki modalne
 • czas przeszły ciągły
 • czas zaprzeszły
 • tryb warunkowy 3
 • tryb rozkazujący
 • future perfect
 • krótkie odpowiedzi
 • questions tags
 • mowa zależna

4. Poziom 4 (B1/B2)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 5040 słów.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • mowa zależna
 • zaimki zwrotne
 • zaimki względne
 • zdania definiujące i niedefiniujące
 • would rather
 • stopniowanie
 • czasowniki modalne
 • be + infinitive
 • rodzaj rzeczowników

5. Poziom 5 (B2)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 6260 słów.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych:

 • przedimki określone I nieokreślone
 • past perfect continous
 • inwersja
 • strona bierna

6. Poziom 6 (B2)

Na kursie nauczysz się czynnej znajomości 7570 słów.

Praktycznej znajomości zagadnień gramatycznych

KURSY SPECJALNIE dla

Gimnazjalistów
– przełamiemy barierę w posługiwaniu się językiem obcym
– doświadczony lektor fachowo przekaże wiedzę i zmotywuje dziecko do nauki
– poćwiczymy słownictwo, gramatykę i rozwiązywanie zadań
– przygotujemy do egzaminu gimnazjalnego

Maturzystów
– nauczymy Cię swobodnie posługiwać się językiem obcym
– będziemy ćwiczyli słownictwo zgodne z katalogiem tematów maturalnych (regularne testy)
– rozwiązywali zadania, z którymi maturzyści mają problemy
– nauczysz się opisywać obrazki, pytać i udzielać informacji
– będziemy rozwiązywali zestawy egzaminacyjne
– przygotujemy do matury

KURSY BIZNESOWE
Na każdym kursie możesz nauczyć się ponad 750 słówek i idiomów z danej dziedziny.

1. Marketing & Management
2. Computers, Banking & Finances
3. Industry, Politics & Law
4. Communication in Everyday Life

ZAJĘCIA TEMATYCZNE
Przygotowaliśmy ponad 200 zajęć tematycznych m.in. dla

Podróżujących
– W podróży
– W podróży rozmówki
– W hotelu
– Na lotnisku
– Zawieranie znajomości
– Zakwaterowanie
– U lekarza
– Zakupy

Pracujących
– Praca
– Firma i biznes
– Komputery
– W biurze
– Telefonowanie
– Pieniądze i finanse
– Giełda i akcje
– Reklama i marketing

Wymagających
– Idiomy
– Slang
– Przysłowia