Nasz dyskusyjny kub języka włoskiego to miejsce gdzie zawsze możesz dowiedzieć się ciekawych rzeczy na tematWłoch i języka włoskiego.

Jeżeli tylko znajdą się chętni chcielibyśmy również organizować spotkania podczas, których moglibyście dowiedzieć się więcej o Włoszech i języku włoskim.

Swoje propozycje spotkań możecie przedstawiać na naszym Facebook’owym FunPage’u.

Kontakt: tel. 732 242 007 lub kursy@lingua-pro.pl

 

 

 

<iframe width=”742″ height=”417″ src=”https://www.youtube.com/embed/mNy9uEOKtQE” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

 

RADY ABY NAUCZYĆ SIĘ SZYBCIEJ WŁOSKIEGO

1. Motywacja – bez niej nigdzie się nie dojdzie. Wiecie, w jakim języku rozmawiają w niebie anioły? Po włosku, oczywiście!!! 🙂 Język włoski jest najpiękniejszym językiem na świecie i najbardziej melodyjnym.
2. Słuchajcie włoskiej muzyki – ściągnijcie aplikacje z włoską muzyką lub słuchajcie włoskiego radia, na przykład „Radio Italia” (www.radioitalia.it)
3. Czytajcie po włosku – polecam wam czytać gazety, na przykład:
– „Italia mi piace” – tutaj wszystko napisane jest po włosku, znajdziecie teksty łatwiejsze (poziom A1-A2), te trudniejsze (poziom B1-B2) oraz najtrudniejsze (poziom C1). Pod każdym tekstem znajduje się słowniczek gdzie możecie znaleźć znaczenie każdego słowa z tekstu.
„Gazzetta Italia” – znajdziecie tu teksty napisane po jednej stronie po włosku a po drugiej po polsku, wszystkie najważniejsze wiadomości z Włoch oraz informacje kulturowe Włoch.
– książki, ale te które już przeczytaliscie i które już znacie, w ten sposób będzie wam łatwiej zrozumieć to, co czytacie.
4. Oglądajcie bajki i filmy po włosku wraz z włoskimi napisami.
5. Nie bójcie się mówić, używacie nowych słów, dużo pytajcie!
6. Znajdźcie na Facebooku strony, które mogą pomóc wam w nauce języka włoskiego i kliknijcie „lubię to”, np.: impariamo l’italiano, sgrammaticando, italiano automatico, Italia po polsku, noi parliamo italiano e tu?.
7. Zapiszcie się na kurs włoskiego, szkoła lingua pro w Bydgoszczy czeka na was! Tutaj nauczycie się szybko rozumieć i mówić, czekam na was od września 2018, moim głównym celem jest sprawienie abyście przezwyciężyli swoją trudność w mówieniu 🙂

 

CONSIGLI PER IMPARARE L’ITALIANO PIÙ VELOCEMENTE

1. La motivazione – senza di lei non si arriverà da nessuna parte. Sapete in che lingua parlano gli angeli in paradiso? In italiano, naturalmente!!! L’italiano è la lingua più bella del mondo e anche la più musicale 🙂
2. Ascoltate la musica italiana – scaricate delle app con la musica italiana o ascoltate la radio italiana per esempio Radio Italia (www.radioitalia.it).
3. Leggete in italiano – vi consiglio di leggere i giornali, le riviste,ecc., per esempio:
– „Italia mi piace” dove tutto c’è scritto in italiano. Ci troverete dei testi facili (livello A1-A2), quelli più difficili (B1-B2) e anche molto difficili (C1). Sotto ogni testo si trova un piccolo dizionario dove potete trovare il significato delle parole usate nel testo.
– „Gazzetta Italia” – qui troverete ogni testo scritto da una parte in italiano e dall’altra parte in polacco, tutte le notizie più importanti dall’Italia e le informazioni della cultura italiana.
– i libri, però quelli che avevate già letto e li conoscete già, in questo modo sarà più facile capire quello che leggete.
4. Guardate i cartoni animati e i film in italiano con i sottotitoli italiani.
5. Non abbiate paura di parlare, usate le parole nuove, chiedete tanto, fate tante domande!
6. Trovate su Facebook delle pagine che vi possano aiutare a imparare l’italiano e mettete „mi piace”, per esempio: impariamo l’italiano, sgrammaticando, italiano automatico, Italia po polsku, noi parliamo italiano e tu?.
7. Iscrivetevi al corso di italiano, la scuola lingua pro a Bydgoszcz vi aspetta! Solo qui imparerete a capire e parlare velocemente, vi aspetto da settembre 2018, il mio obiettivo principale è quello di farvi aiutare a superare le vostre difficoltà nel parlare 🙂

JACUZZI

I 7 fratelli Jacuzzi (pronunciamo „Jakucci” come nella parola” pizza”) – Francesco, Rachele, Valeriano, Gelindo, Candido, Giocando e Giuseppe nel 1915 hanno emigrato da Friuli in California e hanno creato un’azienda: Jacuzzi Brothers che all’inizio produceva le eliche aeronautiche. Poi hanno inventato la pompa per la vasca da bagno per poter fare la riabilitazione a casa per il figlio malato reumatico di Candido. Così è stata costruita Roman Bath – la prima vasca al mondo con idromassaggio! La famiglia è tornata in Italia e la parola Jacuzzi (il loro cognome) è originariamente italiana che  però fino adesso si pronuncia male e senza motivo dall’inglese.

JACUZZI

7 braci Jacuzzi (wymawiamy jako „Jakucci”, jak słowo „pizza”) – Francesco, Rachele, Valeriano, Gelindo, Candido, Giocando i Giuseppe w 1915 wyemigrowali z Friuli do Kalifornii i założyli firmę Jacuzzi Brothers, która na początku produkowała śmigła lotnicze. Później wymyślili pompę do wanny, aby zapewnić domową rehabilitację dla chorego na reumatyzm syna Candida. W ten sposób powstała pierwsza wanna na świecie z hydromasażem! Rodzina wróciła do Włoch a słowo Jacuzzi (ich nazwisko) jest pochodzenia włoskiego, które do tej pory wymawia się źle i niepotrzebnie z angielskiego.

 

 

GLI ACCENTI – PAROLE SIMILI

Gli accenti nella lingua italiana sono molto importanti. Ci sono tante parole che cambiano il senso per la loro posizione dell’accento. Per questo è molto importante imparare bene la fonetica e pronunciare bene le parole. Alcuni esempi:

papà – papa (papież – ojciec)
dà – da ( 3 osoba l.poj.od słowa ”dawać” czyli”daje” – przyimek, np.”da bere” czyli „do picia”)
è – e (jest – spojnik ” i „)
però – pero (ale – grusza)
là, lì – la, li (tam – rodzajniki)
ancòra – àncora (jeszcze – kotwica)
farò – faro ( zrobię – latarnia morska)
sùbito – subìto (natychmiast – cierpiałem)

AKCENTY – PODOBNE SŁOWA

Akcenty w języku włoskim są bardzo ważne. Istnieje wiele słów które zmieniają sens w zależności od pozycji akcentu. Dlatego tak ważne jest nauczyć się dobrze fonetyki i wymawiać słowa poprawnie. Niektóre przykłady.

 

 

LA MOKA

La moka o la caffettiera è un simbolo della cucina italiana, è una macchinetta che serve per preparare del caffè. Nel 1933 l’ha inventata Alfonso Bialetti. È fatta di alluminio ed esistono diverse taglie, ognuno può scegliere se vuole questa piccola per una tazzina o più grande, fino a 10 tazzine. Per fare il caffè dobbiamo mettere l’acqua nella parte di sotto – il bollitore, poi mettiamo sopra il filtro metallico e lo riempiamo di caffè. Alla fine chiudiamo con l’ultima parte, quella superiore. Mettiamo la moka sul fuoco e aspettiamo finché l’acqua si riscalda. Il vapore spinge l’acqua e in questo modo esce la nostra bevanda. mmmm che profumo!!!
La moka è tra le dieci invenzioni italiane che hanno cambiato il mondo e gli italiani la usano  sempre volentieri, anche se adesso alcuni la sostituiscono con una macchina da caffè, molti preferiscono ancora la moka.

MOKA

Moka (kawiarka) jest symbolem włoskiej kuchni i służy do przygotowania kawy. W 1933 wymyślil ją Alfonso Bialetti. Zrobiona jest z aluminium i istnieje wiele rozmiarów, każdy może wybrać czy woli tę małą na jedną filiżankę czy też większą, aż do 10 filiżanek. Aby zrobić kawę, musimy wlać wodę do części dolnej, następnie zakładamy filtr i w nim umieszczamy ziarna zielonej kawy. Na koniec zamykamy częścią górną. Kładziemy mokę na ogień i czekamy, aż woda się podgrzeje. Para popchnie wodę w górę i w ten sposób wypłynie nasz napój. mmm co za zapach!!!
Moka jest wsrod 10 włoskich wynalazków które zmieniły świat a Włosi wciąż chętnie jej używają, nawet jeśli teraz niektórzy zastępują ją expresem do kawy, wielu  wciąż woli klasyczną kawiarkę.

 

 

GLI AVVERBI ITALIANI

Gli avverbi possono essere:
– di modo: bene, male
– di tempo: ieri, un attimo fa, oggi, adesso, sempre, spesso, raramente
– di luogo: lì, là, qui, qua, sopra, sotto, dietro, davanti, vicino, lontano
– di quantità: tanto, poco, molto, troppo, abbastanza
– di affermazione: sì, certo
– di negazione: no, non111111111
– di dubbio: forse, probabilmente

PRZYSŁÓWKI

Przysłówki mogą być:
– sposobu: dobrze, źle
– czasu: wczoraj, przed chwilą, dzisiaj, teraz, zawsze, często, rzadko
– miejsca: tam, tam, tutaj, tutaj, nad, pod, za, przed, blisko, daleko
– ilości: dużo, mało, b.duzo, za dużo, wystarczająco
– potwierdzenia: tak, oczywiście

– negacji: nie, nie
– wątpliwości: może, prawdopodobnie

 

 

TIRAMISÙ

Il tiramisù è uno dei dessert italiani più famosi e amati al mondo. Prepariamo lo con i savoiardi inzuppati nel caffè, e poi posizioniamo ad una crema a base di mascarpone, uova e zucchero, sopra ricopriamo con il cacao. Sì, tutti conoscono questo gusto buonissimo, ma qualcuno conosce la storia? E questa purtroppo non è così facile perché sono molte persone che dicono che proprio loro hanno inventato questo dessert 😉
1. La zuppa del duca di Siena nel Seicento
Alcuni dicono che nel XVII secolo a Siena i pasticceri cittadini hanno preparato questo dolce per Cosimo III de’ Medici per onorarlo e l’hanno chiamato „la zuppa del Duca”. È difficile però trovare il mascarpone e i savoiardi nel XVII in Toscana.. Guardiamo allora la seconda possibilità.
2. Il tiramisù è nato a Treviso. Tre ristoranti El Toulà”, “Al Fogher” e “Le Beccherie” hanno litigato chi prima ha inventato questo dolce.
3. Secondo il libro „Tiramisù. Storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato” il dolce ha inventato o Pieris di San Canzian d’Isonzo in provincia di Gorizia o Tolmezzo di Udine.

Ma perché si chiama „tiramisù”? Magari ha preso il suo nome dall’altissimo valore energetico e questa bomba calorica è proprio per „tirare su”.

TIRAMISÙ

Tiramisù jest jednym z najbardziej znanych i lubianych deserów na świecie. Przygotowujemy go z podłużnych biszkoptów umoczonych w kawie i układamy w kremie przygotowanym z mascarpone, jajek i cukru, na górze pokrywamy kakaem.
Tak,wszyscy znają ten pyszny smak ale czy ktoś zna historię?
Niestety, nie jest ona taka łatwa ponieważ wiele osób przyznaje sobie zaszczyt wymyślenia tego pysznego deseru ;).
1. Zupa książęca ze Sieny w XVII w.
Niektórzy mówią że w XVII w. w Sienie tamtejsi cukiernicy przygotowali tiramisù dla Kosmy III Medyceusza aby go uhonorować i deser nazwali ”zupą książęcą”. Trudno jest jednak znaleźć biszkopty i mascarpone w tamtym okresie w Toskanii… Spójrzmy więc na drugą możliwość.
2. Tiramisù narodziło się w Treviso. 3 restauracje poklócily się o to, kto pierwszy wymyślił ten deser.
3. Według książki”tiramisù. Storia, curiosità e interpretazioni del dolce italiano più amato” wymyślił je Pieris lub Tolmezzo.

Ale dlaczego nazwa „tiramisù”? Być może deser ten wziął swoją nazwę od wysokiej zawartości energetycznej i ta bomba kaloryczna jest właśnie aby „tirare su” czyli tłumacząc na polski „podnieść” (dodać energii) a tiramisù znaczy dokładnie „podciągnij mnie” „unieś mnie” 😉

źródło fot.:https://www.mojewypieki.com/przepis/tiramisu

 

 

 CHE ORE SONO?

In Italia per chiedere le ore dobbiamo dire: „Che ore sono?” Le ore sono espresse al femminile plurale!
– 5:00 (sono le cinque)
– 5:10 (sono le cinque e dieci)
– 5:15 (sono le cinque e un quarto)
– 5:30 (sono le cinque e mezzo/a)
– 5:35 (sono le cinque e trentacinque)
– 5:40 (sono le sei meno venti)
– 5:45 (sono le sei meno un quarto)
– 5:55 (sono le sei meno cinque)
Però diciamo:
– È l’una. (1:00, 13:00)
– È mezzogiorno. (12:00)
– È mezzanotte. (24:00)
In contesti ufficiali si dice così:
– sono le venti (20:00)
– sono le venti e un quarto (20:15)
Per sapere l’orario per esempio di un appuntamento chiediamo: „A che ora?”
E rispondiamo: „a mezzogiorno”, „a mezzanotte”, „alle due” ecc.

KTÓRA JEST GODZINA?

We Włoszech aby zapytać godzinę, musimy powiedzieć ”Che ore sono? „-” Która jest godzina?”. Godziny sa wyrażone w liczbie mnogiej rodzaju żeńskiego,jedynie” mezzogiorno”, „mezzanotte” oraz godzinę 13:00 wyrażamy w liczbie pojedynczej.
W kontekście oficjalnym nie powiemy „jest 5:00” ale „jest 17:00”, „20:00”,itp.
Aby poznać godzinę na przykład spotkania, zapytamy: „A che ora?” co znaczy „o której godzinie? I odpowiemy wtedy z przyimkiem „a” lub „alle” jeśli podajemy godzinę.

 

L’ISTRUZIONE IN ITALIA

I bambini italiani vanno alla scuola elementare quando hanno 6 anni. La scuola dura 5 anni e poi si va alla scuola media (scuola secondaria di primo grado) che dura 3 anni, dagli 11 ai 14 anni. La scuola elementare è preceduta dalla scuola materna che non è obbligatoria. Prima molti bambini vanno anche all’asilo nido.
I ragazzi che hanno finito la scuola media devono superare l’esame per andare alla scuola secondaria di secondo grado (che dura 5 anni) – qui possono scegliere se vogliono andare al liceo o alla scuola professionale. Alla fine di tutte e due c’è l’esame di maturità che gli permette di accedere all’università.
In Italia le scuole durano 6 giorni alla settimana – dal lunedì al sabato.

SYSTEM EDUKACYJNY WE WŁOSZECH

Włoskie dzieci zaczynają szkołę podstawową, kiedy mają 6 lat. Szkoła ta trwa 5 lat a następnie idzie się do gimnazjum, które trwa 3 lata, od 11 do 14 roku życia. Szkoła podstawowa poprzedzona jest przedszkolem, które nie jest obowiązkowe. Jeszcze wcześniej wiele dzieci uczęszcza do żłobka.
Młodzież, która ukończyła gimnazjum, musi zdać egzamin kończący aby dostać się do szkoły średniej(która trwa 5 lat) – tutaj mogą wybrać, czy chcą iść do liceum czy do szkoły zawodowej. Oby dwie kończą się maturą, która pozwoli uczniom kontynuować naukę na uniwersytecie.
We Włoszech szkoły trwają 6 dni w tygodniu – od poniedziałku do soboty.

 

MEZZI DI TRASPORTO

Se sei in Italia e vuoi spostarti da una parte all’altra, ti vale la pena scegliere un treno. Puoi scegliere fra Inter-City, treni rapidi, diretti o locali/regionali. Questo, quale treno sceglierai, dipende per esempio da questo, quanti soldi puoi spendere o quanto comodo deve essere il tuo viaggio.
Ricordati però che i treni italiani non sono molto puntuali e se devi avere il cambio, sarà meglio se prendi il treno un po’ prima. Ogni tanto succede che i treni sono molto affollati, non preoccuparti però. Il viaggio sarà anche bello grazie ai bellissimi paesaggi che vedrai dalla finestra del treno anche se dovrai stare in piedi.
Ti aspettano molte avventure anche se viaggi in autobus, soprattutto se sceglierai la corriera.

ŚRODKI TRANSPORTU

Jeśli jesteś we Włoszech i chcesz przenieść się z jednej strony na drugą, warto zdecydować się na podróż pociągiem. Możesz wybrać na przykład pociąg dalekobieżny, ekspresowy, pospieszny lub lokalny. To, jaki pociąg wybierzesz zależy od twoich możliwości finansowych i od tego, jak bardzo wygodną chcesz mieć podróż.
Pamiętaj jednak, że włoskie pociągi nie są zbyt punktualne i jeśli będziesz musiał się przesiąść, warto wziąć wcześniejszy pociąg. Zdarza się czasem że pociągi są bardzo zatłoczone. Nie przejmuj się tym. Podróż będzie również piękna dzięki krajobrazom, które zobaczysz z okna,nawet jeśli podróż będziesz musiał spędzić stojąc.
Wiele przygód czeka cię również jeśli podróżujesz autobusem, zwłaszcza jeśli wybierzesz autobus dalekobieżny.

 

ECCO

Gli italiani molto spesso usano l’espressione „ECCO!”. È una forma molto espressiva. È difficile spiegare, che cosa significa in polacco, possiamo però vedere in quali situazioni la usano:
– soprattutto per mostrare qualcosa, presentare fatti, indicare qualcosa o per rafforzare un’espressione: „Ecco il tuo libro!” (Oto twoja książka!); „Ecco il treno!” (I jest pociąg!) „Ecco Laura!” (No i jest Laura!)
– possiamo usarlo anche come risposta a una chiamata: „Lucia?” – „Eccomi!” (Oto jestem!)
– per sottolineare qualcosa, per esempio:”Ecco la vera felicità!” (Oto prawdziwe szczęście!)
Possiamo anche aggiungere il pronome diretto, quindi: “Ecco il duomo!” -„Eccolo!” (Oto katedra! – Oto ona!); „Ecco le ragazze!” – „Eccole!” (Oto i są dziewczyny! – Oto one!)

ECCO
Włosi bardzo często używają wyrażenia „ECCO!” Jest to forma bardzo ekspresywna. Trudno jest wyjaśnić, co znaczy w języku polskim. Możemy zobaczyć w jakich sytuacjach się go używa:
– przede wszystkim, żeby coś pokazać, zaprezentować fakty, wskazać lub wzmocnić naszą wypowiedź, np. „Ecco il tuo libro!” (Oto twoja książka!); „Ecco il treno!” (I jest pociąg!); „Ecco Laura!” (No i jest Laura!)
– możemy również użyć go jako odpowiedź, kiedy ktoś nas woła: „Lucia?!” – „Eccomi!” (Oto jestem!)
– aby coś podkreślić, na przykład „Ecco la vera felicità!” (Oto prawdziwe szczęście!)
Możemy również dodać zaimek osobowy: „Ecco il duomo! Eccolo!” (Oto katedra! Oto ona!); „Ecco le ragazze! Eccole!” (Oto i są dziewczyny! Oto one!)

 

CONIUGAZIONI IN ITALIANO 
Nella lingua italiana abbiamo tre coniugazioni. Per fare il presente dobbiamo togliere le desinenze dell’infinito (are, ere, ire) e aggiungere le desinenze del presente indicativo.
ARE -> PARLARE:
Io parlo             Noi parliamo
Tu parli             Voi parlate
Lui/lei parla       Loro parlano

ERE -> SCRIVERE:
Io scrivo              Noi scriviamo
Tu scrivi              Voi scrivete
Lui/Lei scrive      Loro scrivono
IRE -> SENTIRE:
Io sento             Noi sentiamo
Tu senti             Voi sentite
Lui/Lei sente     Loro sentono

FARE è un verbo purtroppo irregolare però molto usato e molto utile quindi possiamo imparare anche la sua coniugazione:
Io faccio (Ja robię)  
Tu fai  (Ty robisz)      
Lui/lei fa (On/ona robi)

Noi facciamo (my robimy)

Voi fate (wy robicie)

Loro fanno (Oni robią)
Per esempio:
Fare freddo/caldo = fa freddo / fa caldo (jest zimno / ciepło)
Fare una passeggiata (spacerować, wybrać się na spacer)
Fare la spesa (robić zakupy)
Fare la maglia (robić na drutach / na szydełku)

KONIUGACJE W JĘZYKU WŁOSKIM (ODMIANA CZASOWNIKÓW PRZEZ OSOBY)

W języku włoskim mamy trzy koniugacje. Aby zrobić czas teraźniejszy musimy usunąć końcówkę gramatyczną bezokolicznika (are, ere, ire) i dodać końcówkę czasu teraźniejszego jak w podanych przykladach.
FARE – ROBIĆ jest niestety czasownikiem nieregularnym ale bardzo często używanym i przydatnym więc możemy nauczyć się również jego odmiany.

 

 

IL CALCIO

Il calcio piace a quasi tutti gli italiani più di ogni altro sport ed è lo sport più importante in tutta l’Italia. Tantissimi ragazzi italiani già da quando sono piccoli giocano a calcio e sono tifosi di una squadra preferita.
La domenica gli amici si incontrano e sul divano o in un bar con la birra in mano guardano la partita. Molti spendono anche tanti soldi per vederla allo stadio. Chi non riesce a guardarla, porta con sé la radio per sentire le notizie.
Un giorno dopo, il lunedì mattina dappertutto si parla quasi solo di calcio, chi ha perso, chi ha vinto. Alcuni sono felici, altri invece, arrabbiati e tristi.. Poi a metà settimana, prima della partita di nuovo parlano del calcio perché vogliono compilare il totocalcio che è secondo, subito dopo calcio, lo sport nazionale degli italiani.

PIŁKA NOŻNA

Włosi kochają piłkę nożną ponad wszystkie inne sporty, jest to najważniejszy sport w całych Włoszech. Wielu chłopców już od dziecka uczy się grać w piłkę oraz jest kibicami ulubionej drużyny.
W każdą niedzielę znajomi spotykają się aby razem na kanapie lub w pubie obejrzeć mecz, z piwem w ręku. Wielu z nich wydaje także wiele pieniędzy aby móc obejrzeć mecz na żywo na stadionie. Kto akurat nie może oglądać, nosi ze sobą wszędzie radio, aby być na bieżąco.
Dzień później, w poniedziałki rano prawie wszędzie rozmawiają tylko o piłce nożnej, kto przegrał a kto wygrał. Niektórzy są szczęśliwi, inni natomiast niezadowoleni.. Następnie, od połowy tygodnia znów rozwija się temat piłki nożnej ponieważ chcą uzupełnić piłkarskiego totolotka, który jest drugim, zaraz po piłce nożnej, narodowym sportem Włochów.

I VERBI RIFLESSIVI

In italiano i pronomi riflessivi sono diversi.
Per esempio CHIAMARSI – NAZYWAĆ SIĘ.
(io) mi chiamo – (ja) nazywam się / mam na imię
(tu) ti chiami (ty) nazywasz się
(lui/lei) si chiama (on/ona) nazywa się
(noi) ci chiamiamo (my) nazywamy się
(voi) vi chiamate (wy) nazywacie się
(loro) si chiamano (oni) nazywają się
Quindi questi pronomi sono: mi, ti, si ci, vi, si e il loro posto è sempre prima del verbo. Quando abbiamo l’infinito, dobbiamo metterli alla fine del verbo, per esempio: chiamarsi, lavarsi vestirsi ecc.
Alcuni verbi in polacco non sono riflessivi e in italiano invece, sì. Per esempio: alzarsi.

CZASOWNIKI ZWROTNE

W języku włoskim zaimki zwrotne są odmienne. Na przykład czasownik CHIAMARSI – NAZYWAĆ SIĘ. Te zaimki to : mi, ti, si, ci, vi, si czyli nasze polskie „się” a ich miejsce będzie zawsze przed czasownikiem. Jeśli mamy bezokolicznik, to musimy wstawić zamek na końcu czasownika, oczywiście odmienny do osoby, na przykład chiamarsi, lavarsi-myc się, vestirsi-ubierac się.
Mi devo vestire. – Muszę się ubrać.
Devo vestirmi. – Muszę się ubrać.
Niektóre czasowniki w języku polskim nie są zwrotne, natomiast w języku włoskim tak, na przykład: alzarsi – wstawać, w języku włoskim jest to czasownik zwrotny.

GLI AGGETTIVI / I PRONOMI DIMOSTRATIVI

Per indicare una persona o una cosa vicina a chi parla dobbiamo usare il pronome „questo”, per esempio: „Ti do questo zaino”. „Ti do questi zaini”. „Ti do questa penna”. „Ti do queste penne.”
Per indicare una persona o una cosa lontana da chi parla dobbiamo usare il pronome „quello”. Per esempio „Hai visto quel ragazzo?” Quindi quello  che è appena passato, che non c’è più qui.
Le forme di quello:
– QUEL usiamo quando l’articolo sarebbe IL: il tavolo – quel tavolo

– QUEI usiamo quando l’articolo sarebbe I: i tavoli – quei tavoli
– QUELLO usiamo quando l’articolo sarebbe LO: lo zaino – quello zaino

– QUEGLI usiamo quando l’articolo sarebbe GLI: gli zaini – quegli zaini
– QUELL’ usiamo quando l’articolo sarebbe L’: l’orologio – quell’orologio, gli orologi – quegli orologi
– QUELLA usiamo quando l’articolo sarebbe LA: la borsa – quella borsa

– QUELLE usiamo quando l’articolo sarebbe LE: le borse – quelle borse
– QUELL’ usiamo quando l’articolo sarebbe L’: l’agenda – quell’agenda, le agende – quelle agende

ZAIMKI / PRZYMIOTNIKI WSKAZUJĄCE

Aby wskazać osobę lub rzecz, która znajduje się blisko osoby mówiącej, musimy użyć zaimka wskazującego „questo” (ten), na przykład: „Dam Ci ten plecak.”, „Dam ci te plecaki.”, „Dam ci ten długopis.”, „Dam ci te długopisy.”
Aby wskazać osobę lub rzecz, która znajduje się daleko od osoby mówiącej, musimy użyć zamka „quello” (tamten). Na przykład „Widziałeś tamtego chłopaka?” Tego, który przed chwilą przeszedł, czyli już go tu nie ma. Formy quello są zależne od rodzajnika.

 

TABACCHERIA

Anche se non fumi le sigarette, quando sarai in Italia sicuramente spesso avrai possibilità di entrare in un negozio chiamato tabaccheria.
È un negozio dove puoi acquistare soprattutto tabacchi ma anche molti altri articoli come sale da cucina, ricariche telefoniche, francobolli, cartoline, biglietti. Lo riconoscerai grazie alla classica insegna con la grande “T” bianca su sfondo nero.

TABACCHERIA

Nawet jeśli nie palisz papierosów, kiedy będziesz we Włoszech, na pewno często będziesz mieć okazję aby wejść do sklepu nazywanego tabaccheria.
Jest to sklep gdzie możesz nabyć przede wszystkim tytoń ale również wiele innych artykułów, jak sól kuchenna, doładowania do telefonów, znaczki pocztowe, pocztówki, bilety. Poznasz go po charakterystycznym znaku dużej białej litery „T” na ciemnym tle.

FERIE IN ITALIA

Il mese preferito degli italiani per le ferie è agosto. In questo periodo dell’anno molti uffici e negozi sono chiusi. Il 15.08 – FERRAGOSTO è il giorno più famoso ed è una festa con la tradizione tutta italiana. È nata dalla festività romana creata dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. Era un periodo di riposo con le feste, significava fine lavoro nei campi e in questi giorni si poteva riprendere dopo lavoro. Fino adesso molti italiani festeggiano tutto il mese, le città sembrano vuote, la gente passa il tempo con la famiglia soprattutto al mare.
Però in Italia si festeggia anche gli altri giorni. Fare il ponte significa che fra il weekend e un giorno libero si aggiunge un altro giorno libero o due di più per allungare il weekend. Quindi come noi in Polonia solo che gli italiani lo fanno molto più spesso e per questo nelle scuole italiane c’è una settimana di ferie ogni mese. 😉

FERIE WE WŁOSZECH

Ulubionym miesiącem wakacyjnym Włochów jest sierpień. W tym czasie wiele biur i sklepów jest zamkniętych. 15 sierpnia jest FERRAGOSTO, najbardziej sławny dzień z włoską tradycją. Narodzony dzięki rzymskiemu festiwalowi stworzonego przez cesarza Augusta w 18 r.p.n.e. Był to czas odpoczynku, z różnymi zabawami, oznaczał koniec pracy na polach i w tych dniach mogło się rzeczywiście odpocząć po pracy. Aż do teraz wielu Włochów świętuję cały miesiąc, miasta wtedy zdają się być puste, ludzie spędzają czas z rodziną, przede wszystkim nad morzem.
Ale we Włoszech świętuje się również inne dni. Robić most – fare il ponte oznacza że między weekendem a dniem wolnym dodaje się kolejny dzień wolny lub dwa aby wydłużyć weekend. Czyli tak samo jak my w Polsce, tylko że Włosi robią to częściej i dlatego włoskie szkoły mają tydzień ferii każdego miesiąca. 😉

SCIOGLILINGUA – ŁAMANIEC JĘZYKOWY

– L’arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescoviscostantinopolizzasse, vi disarcivescoviscostantinopolizzereste voi come si è disarcivescoviscostantinopolizzato l’Arcivescovo di Costantinopoli?

– Trentatré trentini entrarono a Trento, tutti e trentatré trotterellando.

– Ma fossi tu quel barbaro barbiere che barbassi quella barba così barbaramente a piazza Barberini.

– Apelle figlio d’Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle figlio d’Apollo.

– A che serve che la serva si conservi la conserva, se la serva quando serve non si serve di conserva?

SAN VALENTINO

Per celebrare la festa degli innamorati – San Valentino tante persone arrivano nel Paese più romantico: in Italia.
Io sono stata una volta a Verona e mi ricordo che tuuutta la città era rossa, piena di cuori, ma proprio dappertutto! I cuori c’erano anche sul marciapiede 😉 Il balcone di Giulietta era rosso, il Mercato Vecchio anche. Ogni anno migliaia di coppie di innamorati ritornano a Verona per festeggiare.
Quasi tutti i posti in Italia si trasformano nei luoghi magici con decorazioni e illuminazioni.
Gli uomini italiani regalano alle ragazze fiori, la biancheria intima o dolci, soprattutto cioccolatini „BACI”.
In Italia credono che il primo uomo che una donna non sposata vedrà durante la giornata, diventerà suo marito o almeno nei prossimi anni conoscerà questo tipo di uomo e con lui si sposerà.

Alcune parole d’amore:
Amore a prima vista – Miłość od pierwszego wejrzenia
Amare – Kochać
L’innamoramento – Zakochanie
Innamorarsi di qn – zakochać się w kimś
Fidanzarsi – Zaręczyć się
Sposarsi – Pobrać się
Il matrimonio – Ślub
La luna di miele – Miesiąc miodowy (dosł.: księżyc miodowy)
Perdere la testa – Stracić głowę
Corteggiare qn – Podrywać kogoś
Il principe azzurro – książę z bajki (dosł.: błękitny książę)

WALENTYNKI

Aby świętować dzień zakochanych wiele osób przyjeżdża do najbardziej romantycznego kraju: do Włoch.
Ja sama byłam raz w Weronie w ten dzień i pamiętam, że całe miasto było czerwone, pełne serc, wszędzie! Nawet poprzyklejane były na chodniku 😉 Balkon Julii cały ozdobiony, czerwony, Stary Targ również. Każdego roku tysiące zakochanych par powraca do Werony aby świętować.
Prawie wszystkie miejsca we Włoszech przekształcają się w miejsca magiczne, niezwykłe, ozdobione. Włosi podarowują swoim dziewczynom kwiaty, bieliznę lub słodycze a przede wszystkim popularne czekoladki „BUZIACZKI”.
We Włoszech wierzą również, że pierwszy mężczyzna, którego ujrzy w ciągu dnia kobieta, zostanie jej mężem albo chociaż w ciągu kilku następnych lat pozna mężczyznę tego typu i to z nim weźmie ślub.

MENÙ ITALIANO

Gli italiani amano mangiare quindi non sorprende nessuno che al pasto principale mangiano tanto.
Prima si mangia antipasto, per esempio quando siamo al ristorante il cameriere prima ci porta il cestino del pane. Poi scegliamo il nostro primo piatto, di solito si mangia pasta (spaghetti, lasagne, tortellini). Il secondo piatto è un piatto a base di carne, pesce, riso o zuppa.

Dopo possiamo ordinare anche il contorno. Se hai ancora fame, il cameriere ti offrirà formaggio e un dessert buonissimo, per esempio tiramisù.
In Italia possiamo trovare sia il ristorante che la trattoria. Il ristorante è più esclusivo, la trattoria invece è più accogliente e tutto costa meno. Se però vuoi mangiare solo un piatto di spaghetti, pensaci bene dove vuoi andare. Al ristorante il cameriere può rimanere stupito che non mangi niente altro. 😉

WŁOSKIE MENU

Włosi kochają jeść więc nie dziwi nikogo że na główny posiłek jedzą dużo.
Najpierw się je przystawkę,na przykład kiedy jesteśmy w restauracji, kelner najpierw przynosi nam koszyk pełen chleba.

Następnie wybieramy nasze pierwsze danie,z reguły jest to makaron w różnej postaci. Drugie danie to mięso, ryba, ryż lub zupa.
Następnie możemy zamówić również dodatek. Jeśli jesteś nadal głodny, kelner zaoferuje Ci ser lub przepyszny deser jak na przykład tiramisù.
We Włoszech możemy znaleźć zarówno restaurację jak i gospodę. Restauracja jest bardziej elegancka, gospoda natomiast bardziej przytulna i wszystko jest tańsze. Jeśli jednak chcesz zjeść tylko talerz spaghetti, dobrze się zastanów gdzie chcesz iść. W restauracji kelner może bardzo się zdziwić, że nic więcej nie jesz. 😉

 

LA PRONUNCIA ITALIANA – WYMOWA WŁOSKA

CI wymawiamy jak CZI: cucina – kuczina, cinema – czinema
CE jak CZE: centro – czentro
CA jak KA: casa – kaza, cantare – kantare
CO jak KO: costa – kosta, parco – parko

CHI jak KI: chiave – kjawe, chi – ki
CHE jak KE: anche – anke

GI jak DŻ: giorno – dżorno
GE jak DŻE: gente – dżente
GA jak GA: gatto – gatto
GO jak GO: gomma – gomma, agosto – agosto
GHI jak GI („h” w języku włoskim nie czytamy): funghi – fungi
GHE jak GE („h” w języku włoskim nie czytamy): ghetto – getto

QUI jak KŁI: quando – kłando
QUE jak KŁE :questo – kłesto
QUA jak KŁA: quaderno – kładerno
QUO jak kło:  quotidiano – kłotidiano

GUI jak GŁI: guida – głida, guidare – głidare
GUE jak GŁE: guerra – głerra
GUA jak GŁA: lingua – lingła, guanto – głanto
GUO jak GUO: languore – languore

SCI jak SZI: prosciutto – prosziutto, sciare – sziare
SCE jak SZE: scena – szena
SCA jak SKA: scarpa – skarpa
SCO jak SKO: bosco – bosko
SCU jak SKU: scuola – SKUOLA
SCHI jak SKI: dischi – diski, maschile – maskile
SCHE jak SKE: maschera – maskera

GN jak Ń: disegno – diseńo, lasagna – lasańa
GLI jak LI: famiglia – familia
S jak Z: viso – vizo, museo – muzeo
S jak S: pasta – pasta
Z jak DZ: zero – dzero
Z jak C: pazzo – pacco, paziente – pacjente

LE DOPPIE

Molte persone che imparano l’italiano hanno il problema con le doppie lettere scritte di seguito. Tranquilli, questa è una barriera anche per gli italiani 😉 Perché questo è così importante? Perché spesso la parola con o senza la doppia cambia significato.
Vediamo qualche esempio:
Leggenda/Legenda – legenda jako powieść/legenda np.na mapie
Casa/Cassa – dom/kasa do przechowywania pieniędzy np.w sklepie
Capello/Cappello – włos/kapelusz
Panni/Pani – ubrania, bielizna/chleby
Anno/Ano – rok/odbyt
Penne/Pene – rodzaj makaronu/penis
Diciamo „Ho 20 anni”, non diciamo „ho 20 ani”!! 😉
Qua ho scritto soltanto qualche esempio ma ci sono ancora tante parole che vi mettono spesso in difficoltà. Per fortuna ci sono qualche regola come e quando raddoppiare che ci possano aiutare.
Per esempio raddoppiamo una consonante dopo questi prefissi:
sopra – soprattutto
a – assieme
e – eppure
i – ippopotamo
fra – frattempo
se – semmai
su – sulla
Con il prefisso – contro – non raddoppiamo mai!
Le lettere -z e -g non raddoppiamo se sono davanti a parole che finiscono in -ione, per esempio: ragione, emozione, stagione.

PODWÓJNE SPÓŁGŁOSKI

Wiele osób uczących się języka włoskiego ma problem z podwójnymi literami występującymi zaraz obok siebie. Spokojnie, jest to barierą nawet dla rodowitych Włochów. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ często słowo z podwójną tą samą spółgłoską ma inne znaczenie niż kiedy występuje w nim tylko jedna litera. Niżej podane są przykłady.
Mówimy „mam 20 lat”, nie „mam 20 odbytów”!! 😉 Podałam tylko niektóre z nich ale w języku włoskim występuje dużo więcej takich słów które sprawiają wam trudność. Na szczęście istnieje parę reguł jak i kiedy podwajać spółgłoskę, które mogą nam pomóc.
Na przykład spółgłoskę musimy podwoić po takich przedrostkach, jak : sopra, a, e, i, fra, se, su. Z przedrostkiem -contro- nie podwajamy nigdy! Liter -z i -g nie można podwoić jeśli są przed słowami kończącymi się na: -ione.

IL CARNEVALE DI VENEZIA

Il carnevale di Venezia è uno dei carnevali più famosi del mondo. Ogni anno arrivano tantissimi turisti per vedere gli spettacoli, le feste e le maschere bellissime che una volta servivano per nascondere le differenze, così tutti potevano sentirsi uguali. Le strade sono piene di colori, c’è la musica, ci sono dei balli, la gente si mette dei costumi stupendi, tutto sembra una vera favola. Dura circa 2 settimane e quest’anno inizia il 27.01 e finisce il 13.02.
Ancora prima del Carnevale c’è un concorso-tra le ragazze belle e giovani si deve scegliere le dodici Marie – le future protagoniste del corteo durante la celebrazione. Il carnevale apre ufficialmente il Volo dell’Angelo – la vincitrice del concorso di bellezza tiene una corda e si lancia dal Campanile di San Marco. Quest’anno l’angelo sarà Elisa Costantini – la vincitrice del Carnevale 2017.
Alcuni tipi di maschere veneziane:
– Bauta= bianca, prolungata in angolo sotto il naso, copre la bocca, però si può bere e mangiare senza dover toglierla
– Moretta= ovale, copre tutto il viso, per le donne
– Colombina= nasconde solo gli occhi

KARNAWAŁ W WENECJI

Karnawał w Wenecji jest jednym z najbardziej sławnych na świecie. Każdego roku przyjeżdża wielu turystów aby zobaczyć spektakle, zabawy, piękne maski, które kiedyś służyły do schowania różnic między ludźmi i sprawiała że wszyscy mogli być sobie równi. Ulice są kolorowe, jest muzyka, są bale, ludzie ubierają przepiękne kostiumy, wszystko zdaje się być prawdziwą bajką. Trwa około dwóch tygodni a w tym roku zaczyna się 27.01 a kończy 13.02.
Jeszcze przed karnawałem odbywa się konkurs – spośród pięknych i młodych dziewczyn wybiera się 12 Marii-przyszłe bohaterki parady podczas uroczystości. Karnawał otwiera oficjalnie lot Anioła – zwyciężczyni konkursu piękności trzymając się grubego sznurka opuszcza się powoli na dół z dzwonnicy Świętego Marka.
W tym roku takim Aniołem będzie Elisa Costantini – zwyciężczyni karnawału 2017.
Niektóre typy masek weneckich:
-Bauta= biała, przedłużona w rogu pod nosem, zakrywa usta ale pozwala na swobodne jedzenie i picie bez potrzeby jej ściągania
– Moretta= owalna, zakrywajaca całą twarz i przeznaczona dla kobiet
– Colombina= zakrywa jedynie oczy

IN BOCCA AL LUPO

State aspettando un esame molto importante, un colloquio di lavoro..? Spesso potete sentire che qualcuno vi dica: „in bocca al lupo!” Gli italiani usano questa frase per augurare buona fortuna. Non si può rispondere „grazie” perché credono che questo possa portare sfortuna. Quindi rispondiamo sempre „Crepi!”

IN BOCCA AL LUPO

Czeka was ważny egzamin albo rozmowa o pracę? Często możecie usłyszeć zdanie IN BOCCA AL LUPO co  dosłownie znaczy „W paszczę wilka!”. Włosi często używają tego zdania aby życzyć komuś powodzenia. Nie można odpowiedzieć „dziękuję” gdyż wierzą że przynosi to pecha. Odpowiadamy więc zawsze „Crepi il lupo!” co oznacza „niech wilk zdechnie!”

IL CANTO DEGLI ITALIANI È DIVENTATO UFFICIALMENTE L’INNO NAZIONALE

Il Canto degli Italiani „Fratelli d’Italia” è stato scritto da Goffredo Mameli nel 1847 mentre l’Italia era ancora sotto il dominio austriaco. La musica ha composto Michele Novaro.

Il 15.11.2017 dopo 71 anni è diventato ufficialmente l’Inno nazionale della Repubblica Italiana.
L’inno italiano è formato da sei strofe e da un ritornello alla fine di ogni strofa.
L’Italia è diventata una repubblica dopo la seconda guerra mondiale e il Canto degli Italiani è stato scelto come inno nazionale provvisorio nel 1946.
Dal 23.11.2012 c’è l’obbligo di insegnare il Canto degli Italiani e gli altri simboli patri italiani nelle scuole. Nell’agosto 2016 è stata presentata una proposta di legge per renderlo inno ufficiale della Repubblica Italiana e nel luglio 2017 il Senato ha approvato definitivamente questa proposta di legge. Così dal 15.11.2017 il Canto degli Italiani „Fratelli d’Italia” è ufficialmente l’Inno nazionale della Repubblica Italiana.

L’inno nazionale polacco e l’inno italiano:
Nel ritornello polacco “Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski” (Marcia, Dąbrowski, dalla terra italiana alla Polonia) i militari spingono il loro generale a guidarli verso la Patria.
Nell’inno italiano si cita la Polonia che nel XIX secolo non esisteva sulle mappe geografiche: „Il sangue d’Italia e il sangue polacco bevè col cosacco ma il cor le bruciò.”

 

PIEŚŃ WŁOCHÓW STAŁA SIĘ OFICJALNIE HYMNEM NARODOWYM 

Pieśń Włochów została napisana przez Goffredo Mameli w 1847 podczas kiedy to Włochy były jeszcze pod wpływem austriackim.

Muzykę skomponował Michele Novaro.

15.11.2017 po 71 latach pieśń ta stała się oficjalnym hymnem narodowym Republiki Włoskiej.

Hymn włoski tworzy 6 zwrotek i refren powtarzający się na końcu każdej zwrotki.

Włochy stały się Republiką po 2 wojnie światowej a ich hymn został wybrany jako prowizoryczny w 1946.

Od 23.11.2012 w szkołach włoskich jest obowiązek nauki hymnu i innych symboli patriotycznych.

W sierpniu 2016 została podana kolejna propozycja, aby hymn ten stał się oficjalnym a w lipcu 2017 senat ostatecznie zaakceptował tę propozycję. W ten sposób 15.11.2017 pieśń Włochów stała się oficjalnym hymnem narodowym Republiki Włoskiej.

Hymn włoski i polski:

W hymnie polskim “Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski” siły zbrojne popychają swojego generała by poprowadził ich do ojczyzny a w hymnie włoskim cytuje się Polskę, która w XIX wieku nie istniała na mapach geograficznych.

 

BEFANA, 6.01

Tutti sappiamo che in Polonia il 6.12 i bambini trovano nelle scarpe dei regalini piccoli o dei dolci. In Italia invece, non è così, non festeggiano il 6.12 ma il 6.01. Che cosa succede in quel giorno..? Arriva la Befana…. E chi è la Befana?? È una vecchietta,gobba, un po’ bruttina strega.. Ma molto buona! Arriva nella notte con la sua scopa volante e porta dolci e caramelle ai bambini buoni e il carbone a quelli cattivi.. Con questo giorno finiscono le vacanze natalizie.

BEFANA, 6.01

Wszyscy wiemy, że w Polsce 6.12 dzieci znajdują w butach drobne prezenty albo słodycze. We Włoszech natomiast jest troszkę inaczej,świętuję się 6.01. A co takiego dzieje się tego 6 stycznia?? Nadchodzi Befana… A kim jest ta Befana?? Jest to stara brzydka garbata czarownica…Ale bardzo dobra! Przylatuje na swojej miotle nocą z 5 na 6.12 i przynosi dzieciom słodycze, a tym niegrzecznym węgiel 😉
Wraz z tym świętem kończy się przerwa świąteczna.

 

ALTRO SIGNIFICATO DELLE PAROLE 

INNE ZNACZENIA SŁÓW

W języku włoskim mamy słowa, które po polsku znaczą coś zupełnie innego, warto więc uważać na słowa podane poniżej 😉

In italiano ci sono delle parole che in polacco hanno un altro significato e dobbiamo stare molto attenti! Per esempio:


Tappeto to nie tapeta a dywan..
Divano to nie dywan a kanapa..
Colazione to nie kolacja jak by się mogło wydawać a śniadanie
Bagno to nie bagno a łazienka
Droga do nie droga do np.szkoły a narkotyki
Croce to nie polskie krocze a krzyż choć po włosku również wymawia się “krocze”!  
Lato to nie pora roku a słowo oznaczające bok, stronę
Merda to nie kiedy piesek „merda” ogonkiem ale brzydkie słowo oznaczające po prostu ”gówno”…
Troja znana z Iliady Homera, po włosku troia oznacza bardzo brzydkie słowo – dziwka..                                                                  Tata po włosku oznacza nianię

NATALE IN ITALIA
Il Natale piano piano si avvicina… Sapete che il Natale è la festa più importante in Italia? Si festeggia il 25 dicembre come in Polonia per celebrare la nascita di Gesù.
La cena della vigilia si chiama cenone e i regali si aprono la sera di vigilia o la mattina il 25.12, dipende dalla regione.
Le scuole sono chiuse dal 23.12 al 6.01. Questa settimana libera è chiamata anche la settimana bianca e le famiglie questo tempo di solito passano insieme,molto spesso si va a sciare.
A Natale si mangia soprattutto il pesce e dolci come il panettone o pandoro.
L’albero è il presepe si prepara l’8 dicembre. Molto famosi in quel periodo sono anche i mercatini di Natale in tutta Italia ma i più belli e più conosciuti si trovano in Alto Adige. Le città si riempiono di luci e si può comprare i prodotti tipici di ogni regione.

ŚWIĘTA WE WŁOSZECH

Powoli zbliżają się święta Bożego Narodzenia… Wiecie, że we Włoszech jest to najważniejsze święto? Świętuję się 25.12 tak jak w Polsce aby celebrować narodziny Jezusa.
Kolacja wigilijna nazywa się cenone a prezenty otwiera się wieczorem 24.12 lub rano 25.12, zależy to od regionu.
Szkoły zamknięte są od 23.12 grudnia do szóstego stycznia. Ten wolny tydzień nosi nazwę białego tygodnia i ten czas rodziny spędzają razem, bardzo często jadą na narty.
W Wigilię przede wszystkim się je rybę i słodycze jak panettone czy pandoro.
Choinkę oraz żłobek przygotowuje się 8 grudnia. Bardzo znane w tym czasie są świąteczne targi w całych Włoszech ale najpiękniejsze i najbardziej znane są te w Trydent Górna Adyga. Miasta są całe oświetlone i można kupić produkty typowe dla każdego regionu.

GLI ARTICOLI

Nella lingua italiana abbiamo due tipi di articoli:l’articolo determinativo e l’articolo indeterminativo.
L’ARTICOLO DETERMINATIVO usiamo:
– prima di un nome che conosciamo
– con i nomi maschili che iniziano con una consonante mettiamo IL – il libro, il tavolo. Nel plurale mettiamo l’articolo I e -o diventa -i: i libri, i tavoli.
– davanti a parole maschili che cominciano con una vocale, s+consonante, ps, pn, gn, z, y mettiamo l’articolo LO – lo yogurt, lo zaino, lo studente. Davanti a parole che iniziano con una vocale -o diventa l’ – l’amico, l’orologio. Nel plurale mettiamo l’articolo GLI – gli amici, gli zaini.
– con i nomi femminili abbiamo l’articolo LA e nel plurale LE, -a diventa -e: la sedia – le sedie, la mamma – le mamme.
– prima di una vocale abbiamo L’: l’amica e nel plurale rimane l’articolo LE.
L’ARTICOLO INDETERMINATIVO usiamo quando parliamo di un’informazione nuova e non specificata, di nomi che non conosciamo.
– con i nomi maschili abbiamo l’articolo UN e UNO: un libro, un tavolo e UNO uguale come Lo quindi davanti a parole che cominciano con s+consonante, ps, pn, gn, z, y: uno yogurt, uno studente.
– nel genere femminile l’articolo è: UNA: una sedia, una mamma e quando il nome femminile comincia con una vocale dobbiamo mettere UN’: un’immagine

RODZAJNIKI
W języku włoskim mamy 2 rodzaje rodzajników: określony i nieokreślony.
Rodzajnika określonego używamy:
– przed imieniem rzeczy, które znamy
– z imionami rodzaju męskiego, które zaczynają się spółgłoską mamy rodzajnik IL a w liczbie mnogiej I oraz końcówka -o w słowie zmienia się w literę -i: il libro-i libri
– przed słowami rodzaju męskiego które zaczynają się samogłoską, s+ spółgłoska, pn, pz, gn, y, z mamy rodzajnik LO. Przed słowami rodzaju żeńskiego LO zamienia się w L’. W liczbie mnogiej rodzajnik to GLI – lo studente – gli studenti.
– z imionami rodzaju żeńskiego rodzajnik LA a w l.mn. LE: La mamma-le mamme
– przed samogłoską mamy L’ a w liczbie mnogiej pozostaje LE.
Rodzajnika nieokreślonego używamy, kiedy mówimy o informacji nowej i nie sprecyzowanej.
– ze słowami rodzaju męskiego rodzajnik UN i UNO
– UN ze słowami męskimi: un libro, UNO podobnie jak LO, przed słowami które zaczynają się na s+spółgłoska, pn, gn, z, y: uno yogurt
– w rodzaju żeńskim rodzajnik UNA: una mamma a kiedy słowo zaczyna się na samogłoskę to UN’: un’immagine.

LA COLAZIONE DEGLI ITALIANI

Sapete con che cosa fanno colazione gli italiani? Certo, con un caffè! Spesso non mangiano niente, bevono soltanto un caffè, poi escono di casa e andando al lavoro si fermano in qualche bar per mangiare una brioche e bere un cappuccino. Alcuni invece preferiscono mangiare a casa fette biscottate con marmellata o biscotti.
Tutte le domeniche verso le 10:00 possiamo trovare i bar pieni di gente che non deve avere fretta e quindi fa colazione insieme con i familiari o con gli amici, tutti stanno insieme a tavola anche 2 ore, parlano,ridono e si rilassano dopo una settimana piena di lavoro.

ŚNIADANIE WŁOCHÓW

Wiecie co jedzą Włosi na śniadanie?
Oczywiście, piją kawę! Często nawet nic nie jedzą, piją jedynie kawę a następnie wychodzą z domu i jadąc do pracy zatrzymują się w barze na rogalika brioche i cappuccino. Niektórzy natomiast wolą zjeść w domu sucharki z dżemem lub ciasteczka.
W niedziele około 10 rano możemy znaleźć kawiarnie pełne ludzi, którzy nie muszą iść do pracy więc jedzą śniadanie razem z rodziną lub przyjaciółmi, są przy stole nawet 2 godziny, rozmawiają, śmieją się i relaksują po tygodniu pełnym pracy.

 

DIALETTI ITALIANI

Italia è divisa in 20 regioni e ha diversi dialetti-lingue regionali.
Piemonte e il dialetto piemontese.Chi non conosce i grandi attori come Cavour o Vittorio Emanuele? Sì,anche loro parlavano piemontese!
Il dialetto della regione Liguria genovese assomiglia al portoghese.
Lombardia e il dialetto lombardo con le sue diverse varietà: il milanese,il bergamasco,il bresciano.Nonostante queste varietà linguistiche le persone si capiscono.
In Veneto si parla veneto o veneziano,molte parole veneziane sono diventate internazionali. Emilia-Romagna e i dialetti:l’emiliano usato fra la Pianura Padana e l’Appennino,famoso grazie a Peppone e il romagnolo usato p.e. a Rimini.
Il toscano in Toscana,lingua italiana era principalmente scritta e basata proprio sul fiorentino grazie a tre grandi scrittori: Dante,Petrarca e Boccaccio.
Lingua napoletana-i dialetti dall’Abruzzo,in Puglia, Molise,Campania fino alla Calabria.Le lingue sono molto simili e la gente si capisce senza problemi.
Sicilia e il suo dialetto siciliano presenta diversi stati linguistici: latino,arabo,greco-bizantino..Questo dialetto differisce tanto dall’italiano.
In Sardegna si usa il dialetto sardo con i suoni e le parole prese dal latino parlato da Cesare e Cicerone.
In Italia abbiamo oltre ai dialetti delle proprie regioni anche lingue straniere,per esempio in Trentino Alto-Adige si parla sudtirolese,in Val d’Aosta si parla francese e in  Sud d’Italia albanese.

WŁOSKIE DIALEKTY

Włochy podzielone są na 20 regionów i mają różne dialekty-języki regionalne.
Piemont i dialekt piemoncki. Kto nie zna wielkich aktorów, jak Cavour czy Vittorio Emanuele? Tak, ono również posługiwali się dialektem piemonckim!
Dialekt regionu Liguria genueński przypomina język portugalski.
Lombardia i jej dialekt lombardzki ze swoimi różnymi odmianami: milanese, bergamasco, bresciano. Pomimo tych różnorodności językowych ludzie się rozumieją.
W Veneto mówi się w dialekcie veneto lub w języku weneckim, wiele weneckich słów stało się międzynarodowymi.
Emilia Romania i dialekty: emiliano używany pomiędzy Niziną Padańską a Apeninami, sławny dzięki Peppone oraz romagnolo używany między innymi w Rimini.
Język toskański w Toskanii, język włoski początkowy był głównie pisany i oparty właśnie na dialekcie toskańskim dzięki 3 wielkich pisarzy: Dante, Petrarca, Boccaccio.
Język neapoletański-dialekty od Abruzzo, w Apulii, Molise, Kampanii aż do Kalabrii. Języki te są do siebie bardzo podobne i ludzie rozumieją się bez problemów.
Sycylia i jej dialekt sycylyjski przedstawia różne warstwy językowe: łacina, arabski, grecko-bizantyjski..Ten dialekt różni się bardzo od języka włoskiego.
Na Sardynii używa się dialektu sardyńskiego z brzmieniami i słowami wziętymi z łaciny mówionej przez Cezara i Cycerona.
We Włoszech oprócz dialektów regionalnych mamy również języki obce, na przykład W Trydent Górna Adyga mówi się w dialekcie tyrolskim, w Val d’Aosta po francusku a na południu Włoch po albańsku.

 

ITALIANI „CAFFÈ DIPENDENTI”

Gli italiani amano bere il caffè preparato con la moka a casa propria o al bar dove ordinano diversi tipi di caffè.
Di solito ne bevono più volte nel corso della giornata: espresso,caffè lungo, cappuccino, macchiato, marocchino…
Lo bevono la mattina a colazione, subito dopo pranzo e anche nel pomeriggio. In Romania, anche in America bevono il caffè prima di mangiare, in Italia mai, sempre dopo mangiato,dopo lo spuntino.
Al Nord Italia bevono caffè delicato, l’espresso zuccherato.
Al Sud invece si ama il caffè forte, cremoso.
La sera preferiscono il caffè decaffeinato. Gli italiani prendono in media 4 caffè al giorno,è la parte della loro cultura. „La pausa caffè” è un modo per ritirare l’energia,per rilassarsi o fare due chiacchiere con gli amici.

WŁOSI „UZALEŻNIENI OD KAWY”

Włosi kochają pić kawę przygotowaną w kafeterce we własnym domu lub w barze, gdzie zamawiają różne typy kawy.
Zwykle piją ją kilka razy w ciągu dnia: espresso, caffè lungo, cappuccino, macchiato, marocchino…
Piją ją rano na śniadanie, zaraz po obiedzie a także po południu. W Rumunii oraz w Ameryce piją kawę przed jedzeniem, we Włoszech nigdy, zawsze po jedzeniu, po przekąsce.
Na północy Włoch piją kawę delikatną, espresso z cukrem.
Na południu kochają kawę mocną, kremową.
Wieczorem wybiera się kawę bezkofeinową. Włosi biorą średnio 4 kawy dziennie, jest to część ich kultury. „Przerwa na kawę” jest sposobem aby zaczerpnąć energii, zrelaksować się lub urządzić pogawędkę z przyjaciółmi.