Korzyści z nauki języka hiszpańskiego

1. Jest jednym z najczęściej używanych języków

 

Zgodnie z większością szacunków, hiszpański jest językiem ojczystym dla więcej niż 400 milionów osób na całym świecie, co się równa mniej więcej sześć procent światowej populacji. Z tego wyniku, uważa się go oficjalnie jako drugi język najczęściej używany na świecie, pod względem rodzimych użytkowników języka, przed angielskim.

Ma status oficjalnego języka w 20 różnych krajach i więcej niż 550 milionów osób rozmawia po hiszpańsku z co najmniej pewnym poziomem. Co więcej, jest najpopularniejszym wyborem jako drugi język dla amerykanów i piętnaście procent z wszystkich mieszkańców w Unii Europejskiej rozmawia w nim jako pierwszy lub drugi język.

 

1. Es uno de los idiomas más hablados

De acuerdo con la mayoría de estimaciones, el español es la lengua materna de más de 400 millones de personas de todo el mundo, lo que equivale aproximadamente al seis por ciento de la población mundial. Como resultado, se le reconoce oficialmente como el segundo idioma más hablado del mundo, en cuanto a hablantes nativos, por delante del inglés.

Tiene el estatus de lengua oficial en 20 países diferentes y más de 550 millones de personas hablan español con al menos algún grado de competencia. Además, es la elección más popular como segundo idioma para los estadounidenses y el quince por ciento de todos los residentes de la Unión Europea lo habla como primera o segunda lengua.

 

 

 

2. To jest język z genialną przyszłością


Pod względem popularności, hiszpański nie wykazuje oznak spadku. Wręcz przeciwnie: całkowita liczba rozmawiających cały czas powiększała się w ostatniej dekadzie. Ostatnie dane opublikowane przez Radę Brytyjską umieszczają hiszpański jako drugi najważniejszy język do nauczania dla brytyjskich obywateli, co oznacza że przewyższa francuski, arabski i mandaryński.Ponadto, analitycy szacują że latynoska populacja w Stanach Zjednoczonych osiągnie 130 milionów osób do 2060 roku. Przewiduje się, że to zmieni Stany Zjednoczone w kraj z najbardziej hiszpańskimi użytkownikami na świecie, tym samym przewyższając Meksyk i zwiększając globalne znaczenie tego języka.

 

2. Es un idioma con un futuro brillante

En términos de popularidad, el español no muestra signos de decadencia. Todo lo contrario: el número total de hablantes que ha ido aumentando constantemente en la última década. Un informe reciente publicado por el Consejo Británico sitúa al español como el segundo idioma más importante de aprender para los ciudadanos británicos, con lo que supera al francés, al árabe y al mandarín.

Asimismo, los analistas estiman que la población latina de Estados Unidos alcanzará los 130 millones de personas para el año 2060. Se predice que esto convertirá a los Estados Unidos en el país con más hablantes de español del mundo, con lo que superaría a México y aumentaría aún más la importancia mundial de esta lengua.

 

3. Poprawi Twoje możliwości zatrudnienia


Na dzisiejszym światowym rynku, znajomość drugiego jezyka może być atutem o dużej wartości zarówno dla pracodawców jak i dla pracowników. Nowoczesne firmy zawsze chcą mieć członków załogi, którzy mogą im pomóc w handlu międzynarodowym, a język hiszpański ma szczególną wartość w obecnej sytuacji.

Hiszpanie to ogromny sektor demograficzny, do którego firmy próbują uzyskać dostęp i które prowadzą badania, co oznacza, że niektóre kraje hiszpańskojęzyczne mają doskonałe perspektywy biznesowe. Na przykład według Forbesa, rynek latynoamerykański osiągnał teraz siłę nabywczą do 1,5 trylionów dolarów, co daje hiszpańskim firmom większą wartość niż kiedykolwiek wcześniej.

 

3. Mejorará tus posibilidades laborales

 

En el mercado mundial de hoy día, el dominio de un segundo idioma puede ser un activo de gran valor tanto para los empleadores como para los empleados. Los negocios modernos siempre quieren contar con miembros en la plantilla que puedan ayudarles con el comercio internacional y la lengua española tiene un valor especial en la situación actual.

Los hablantes de español son un enorme sector demográfico al que las compañías intentan acceder e investigar, lo que significa que algunos países hispanohablantes tienen excelentes perspectivas de negocios. Por ejemplo, según Forbes, el mercado latinoamericano ha alcanzado ahora un poder adquisitivo de 1,5 trillones de dólares estadounidenses, lo que dota a los hablantes de español de un valor más importante que nunca para las empresas.

 

 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]